Ładowanie…

Poświęcenie kościoła

W dniu 27.05.2023 roku o godz. 11:00 będziemy przeżywać uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Jest to niezwykłe wydarzenie, które zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych.

Do czasu reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II uroczyste oddanie nowo powstałej świątyni do celów kultu Bożego nazywano konsekracją kościoła. I chociaż termin ten wciąż jest powszechnie używany w świetle obowiązujących przepisów powinno mówić się o poświęceniu (dedykowaniu, przekazaniu) budowli, a nie o jej konsekrowaniu. „Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni” (Rytuał). To wszystko wyraża liturgia i znaki tej uroczystości.

Uroczystości będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański.

W najbliższą niedzielę 21.05 rozpoczynamy misje święte, które mają pomóc nam jeszcze lepiej przygotować się do Uroczystości poświęcenia Naszego Kościoła.

Zachęcamy do uczestnictwa zarówno w misjach świętych, jak również w mszy świętej konsekracyjnej. Będzie to wydarzenie jedyne i wyjątkowe.