Ładowanie…

Formalności

Potrzebne dokumenty

  • Zapisy
  • metryka chrztu, jeśli chrzest nastąpił w innej parafii niż nasza (należy dostarczyć do końca października);
  • osoby z poza parafii – zgoda na bierzmowanie poza własną parafią (należy dostarczyć do końca października).

Zgłaszając się do przygotowań zarówno kandydat, jak i jego rodzice/opiekunowie, wyrażają zgodę na wymagania stawiane kandydatom przygotowującym się w naszej parafii. Treść wymagań dostępna na końcu formularza oraz poniżej:

Kandydat:

Oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Gdyni – Wiczlinie.
Chcę uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania prowadzonych w tej parafii, dlatego zobowiązuję się do przestrzegania i wypełnienia następujących warunków:

  • Uczestnictwa we Mszy Świętej w każdą niedzielę i uroczystość (święta nakazane);
  • Przynajmniej raz w miesiącu przystępować do Sakramentu Pokuty;
  • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
  • Systematycznie brać udział w spotkaniach i wydarzeniach formacyjnych wyznaczonych i/lub zorganizowanych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania;
  • Uczestniczyć w nabożeństwach właściwych dla przeżywanego czasu w liturgii Kościoła;
  • Odpowiednio i godnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach formacyjnych;
  • Wypełnić inne wymagania przedstawione w karcie pracy.

Mam świadomość, że wszędzie mam być świadkiem wiary w Boga i będę się starał sprostać temu Bożemu zaproszeniu.
Mam także świadomość, że niewypełnienie powyższych warunków może skutkować usunięciem mnie z grona kandydatów do bierzmowania w tym roku formacyjnym.

Rodzice/opiekunowie:

Zgłaszamy naszego syna/naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.