Ładowanie…

Materiały

Pliki przydatne w czasie przygotowania do bierzmowania:

katechizm – zestaw pytań i odpowiedzi, z których wiedza zostanie sprawdzona na egzaminie kończącym przygotowanie. Udział w dodatkowych zajęciach pozwala na zmniejszenie ilości pytań (kandydat sam decyduje, które pytania będą uznane za „zaliczone” na podstawie swojego zaangażowania, ilość pytań jest odgórnie zdefiniowana dla każdego wydarzenia i jest podana w „dzienniczku pracy”)

obrzedy-bierzmowania