Ładowanie…

Sakramenty

Sakramenty są to skuteczne, widzialne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez które udzielane jest wierzącym życie Boże. Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. (por. KKK 1210)