Ładowanie…

Historia Parafii

Parafia p.w. św. bp Józefa Sebastiana Pelczara w Gdynia – Wiczlino powstała dekretem erekcyjnym podpisanym przez ks. Abp Tadeusza Gocłowskiego dnia 28 czerwca 2003 r. Została utworzona z macierzystej parafii p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdynia – Chwarzno. Do powstania parafii przyczyniła się rodzina państwa Urszuli i Wiesława Kielak – którzy są darczyńcami ziemi pod budowę Kościoła. Pani Urszula Kielak zrealizowała wolę swojej mamy Agnieszki Warzewskiej, która chciała w latach 50 – tych ofiarować ziemię pod budowę Kościoław Wiczlinie. Nasza wspólnota parafialna dziękuje im za życzliwość i dobroć serca. Jesteśmy parafią wiejsko-miejską, pięknie położoną w środku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Na naszym terenie będą budowali mieszkania ludzie, którzy pracują w Trójmieście. Na terenie parafii mieszka nie wiele osób, bo zaledwie 1700, lecz jesteśmy bardzo dynamiczni w wierze, działaniu i postępowaniu. Na małym jeziorku króluje Matka Boża Jeziorna. Istnieje na terenie naszej parafii Szkoła Podstawowa i najstarsza na Wybrzeżu Ochotnicza Straż Pożarna, która została założona już w 1911 r. Nad projektem kompleksu parafialnego: Kościoła, plebani i klasztoru Sióstr Sercanek pracuje pan dr Wiesław Kupść architekt z Sopotu. Czas powstania naszej wspólnoty parafialnej jest niezwykły, bo w 2003 r. w całym Kościele przeżywaliśmy 25 rocznicę pontyfikatu Papieża Polaka, Jana Pawła II, który z wielką mocą wołał
do współczesnego świata i człowieka: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Lud kaszubski, który w większości zamieszkuje teren parafii dobrze realizuje te słowa. Jest on spragniony spotkania z Bogiem i w dwa miesiące w czynie społecznym wybudował kaplicę na ok. 400 osób, aby można było spotykać się z Bogiem. Lud ten także zmienia swoje życie i postępowanie i żyje według słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który na Placu Zwycięstwa w Warszawie 02 czerwca 1979 r. powiedział do Polaków: „Niech zstąpi Duch twój ! I odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi !”. W chwili powstania naszej parafii przezywaliśmy także 11 rocznicę ustanowienia Archidiecezji Gdańskiej z wyborem przez Stolicę Apostolską na Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Tadeusza Gocłowskiego. Patronem parafii jest św. bp Józef Sebastian Pelczar, który żył w latach
1842 – 1924.
W swoim kapłańskim i biskupim życiu troszczył się o najbardziej potrzebujących ludzi oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie. Założył
w 1894 r. w Krakowie Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki, które m.in. prowadziły kuchnię Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Rzymie). Był on w swoim życiu gorącym czcicielem Najświętszego Sakramentu, Serca Jezusowego i Matki Bożej, czemu dał wyraz
w bogatej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. Modlitwa przepełniała jego codzienny dzień. Pełnił także funkcję wykładowcy i przez pewien czas Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 02 czerwca 1991 r. w Rzeszowie dokonał beatyfikacji Józefa Sebastiana Pelczara,
a 18 czerwca 2003 r. w Rzymie ogłosił go świętym Kościoła Powszechnego. Wiczlino to jeszcze do niedawna wieś, a obecnie od 1972 r. jest młodą, nową dzielnicą Gdyni. Położona jest ok. 10 km na południowy wschód od centrum miasta. Osadnictwo istniało tu już na początku nowego tysiąclecia, stacja rybacka bowiem znajdowała się wówczas u ujścia rzeki Kaczej, posiadając m.in. osadę w Wiczlinie. W 1341 r. była to własność rycerska; stąd wywodził się niejaki Marek, a także późniejsza rodzina Wiczlińskich. Prawdopodobnie nie byli to jedyni właściciele wsi, bo w 1772 r. było ich pięciu,
a wcześniej, bo w końcu XVII wieku jedna z działek Wiczlina należała do kaszubskich Karturów. Na terenie Wiczlina i pobliskiego Chwarzna ma powstać potężna dzielnica mieszkaniowa na ok. 30 tys. mieszkańców, wchodzących w skład Gdyni Zachód.