Ładowanie…

Sakrament Małżeństwa

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został sporządzony protokół przedślubny.

W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić Ks. Proboszcza o zezwolenie (licencja) na ślub w innym kościele – po złożeniu odpowiednich dokumentów. W parafii własnej dokonuje się przygotowanie, spisanie protokołu, wygłoszenie zapowiedzi. Po tak przeprowadzonym przygotowaniu przedślubnym narzeczeni otrzymują licencję na ślub poza własną parafią.

 

Przygotowanie do małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu rozpoczęcia przygotowania przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Wymagane dokumenty:

 • Dowody osobiste.
 • Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 • Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w metryce chrztu).
 • Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.
 • Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi – tzw. ślub konkordatowy) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.
 • Indeks ukończenia przygotowania przedmałżeńskiego (katechezy dla narzeczonych -tzw. kurs przedmałżeński, Katolicka Poradnia Rodzinna.)
 • Zaświadczenia świadków sakramentu małżeństwa z ich parafii zamieszkania o możliwości pełnienia takiej funkcji na ślubie kościelnym. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach – Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii. Zgodnie z KPK takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez co najmniej dwie niedziele.
 1. Narzeczeni zobowiązani są przed zawarciem ślubu do skorzystania z sakramentu pokuty. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna i poprosić o podpis. Przy okazji ślubu zachęca się do odbycia spowiedzi generalnej, z całego życia. Świadków również obowiązuje sakrament pokuty i pojednania.
 2. Parafia nie zapewnia dekoracji kwiatowej na ślubie. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Dodatkowe strojenie kościoła przez narzeczonych – wcześniej zgłaszamy ks. Proboszczowi lub Ks. Dyżurnemu w kancelarii parafialnej. Jeśli planujemy udział muzyków na Eucharystii ślubnej również ich obecność należy uzgodnić z kapłanem, później z osobą aktualnie grającą w parafii (organistą/organistką). Bez wcześniejszego zezwolenia nie będzie możliwy udział i gra na dodatkowych instrumentach muzycznych.
 3. Fotografowie i operatorzy sprzętu video, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, powinni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.
 4. Prosimy narzeczone i świadków o odpowiedni strój do świątyni, nie każda suknia ślubna i weselna nadaje się do kościoła. Planując ślub należy zwrócić uwagę gościom, by nie zaśmiecali wejścia do świątyni ryżem czy innymi pogańskimi zwyczajami. Takie czynności śmiało można wykonać przed salą weselną, a nie przed świątynią.