Ładowanie…

Grupa Biblijna

Grupa Biblijna na swoich spotkaniach pogłębia znajomość Pisma Świętego.
Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki po wieczornej Mszy Św.
Serdecznie Zapraszamy do spotkania z Żywym Słowem!